Orkland Klima og Kuldeteknikk leverer komplette ventilasjonsanlegg med varme og kjøling . Vi kan utføre alt av ventilasjonsarbeid innen nybygg, rehabilitering, vedlikehold/service og automasjon.

Vi prosjekterer og leverer ventilasjonsanlegg med varme og kjøling

For å oppnå best mulig inneklima til lavest mulig energiforbruk er forholdet mellom ventilasjon-, varme- og kjøleanlegget avgjørende. Dette kan kontrolleres med en moderne byggautomasjonsløsning

  • Forretningsbygg
  • Bolig
  • Skole og barnehage
  • Butikk og kjøpesenter
  • Hotell og restauranter
  • Helseinstitusjoner
  • Produksjonslokaler

Vi leverer og monterer alle typer anlegg til privat og næring, inkludert behovsstyrt ventilasjon, prosessanlegg og  balanserte klimaanlegg.