Søk
Close this search box.

ENØK

Energiøkonomisering gjennom effektive og riktige sparetiltak.
Datamaskin med diagrammer som viser energikarakterer

Orkland Klima og Kuldeteknikk er din partner når det kommer til å utarbeide, tilrettelegge og gjennomføre sparetiltak som gir deg energioptimaliserte prosjekter.

Dette kan være redusering av dagens energiforbruk eller erstatte bruk av ikke-fornybare energiformer med nye energiformer som er miljøvennlige.

De siste tiårene har hatt en voldsom utvikling innen forbrukerprodukter. I dag går ikke bruk av miljøvennlige og energibesparende produkter på bekostning av god komfort.

Over tid vil produkter som er energioptimaliserte være de produktene det lønner seg å investere i, selv om de noen ganger er mer kostbare.

Å investere i gode energibesparende løsninger gir deg som kunde store besparelser i ditt energiforbruk.

Vår kompetanse gir deg og dine prosjekter en trygghet når det gjelder valg av produkter som gir gode energibesparelser uten at det går på bekostning av kvalitet eller komfort.

Våre tjenester