simon_pumpe1

Orkland Klima og Kuldeteknikk  holder trykket oppe med våre pumper. Vi monterer og vedlikeholder alle slags pumpe-anlegg innen VVS, VA og industri. Vi er leveringsdyktige på pumper for spillvann, drensvann og kloakk, uansett hvor mange eller få pumper du trenger. Vi er servicepartner for Grundfos Pumper i Midt-Norge. Velger du service på pumper fra Orkland Klima og Kuldeteknikk, vil vi hjelpe deg med å holde pumpene ved like, uansett omfang og fabrikat.

Dette inneholder en serviceavtale for pumper

Serviceavtalen gjelder en generell tilstandssjekk av pumpene. Dette er et ledd i forebyggende vedlikehold uten større demontering av pumpene.

Dette omfattes av serviceavtalen for pumper:

 • Rengjøring
 • Lufting av pumper
 • Sjekk av motorens dreieretning
 • Måling av motstand gjennom viklinger i motor
 • Måling av motorens strømforbruk
 • Sjekk av elektriske tilkoblinger
 • Generell kontroll av automatikk
 • Generell kontroll av pumpenes komponente­r
 • Kontroll av lagerstøy
 • Sjekk av lekkasje
 • Smøring (hvis smørenipler finnes)
 • Funksjonssjekk
 • Sjekk av pumpekapasitet

Les mer om våre servicetjenester her.