fbpx
Vakttelefon bedrift: 459 71 615
Forside Privat Vann og avløp

Vann og avløp

Vi leverer pumper og systemer for vannforsyning og avløpsvann (VA) fra Grundfos. Grundfos er en av verdens ledende virksomheter innen pumpeløsninger og trendsetter innen vannteknologi. Våre produkter innen vann og avløp er med på å sikrer rent drikkevann, samt gode og trygge løsninger for behandling av avløpsvann.

Fremføring av vann fra tilgjengelig vannkilde er det første trinnet i ethvert vannforsyningssystem. Enten kilden er grunnvann, overflatevann fra elver og innsjøer, avsaltet sjøvann eller resirkulert, renset vann, tilbyr vi totale pumpeløsninger i alle størrelser – fra nedsenkbare pumper til blokkeringspumper og store split-case pumper med aksial strømning.

Bærekraften ved å pumpe vann fra en kilde over tid forutsetter at pumpeløsningen er kostnadseffektiv og energioptimalisert, og at driften er problemfri. Vår leverandør Grundfos har flere tiårs erfaring med å utvikle kontroll- og overvåkingssystemer for pumpeløsninger og produserer egne pumpemotorer for alle væsketyper og strømningskrav.

Gjennom årene har Grundfos stått bak flere banebrytende oppfinnelser som har satt óg setter standarden for VA-bransjen, og Grundfos vil fortsette å være i front når det gjelder å fremme energieffektivitet og bærekraftig teknologi. Det er disse løsningene og produktene som gjør det mulig for vannforsyningsinfrastrukturen (VA) å leve opp til fremtidige utfordringer og forskrifter.

Grundfos sine høyeffektive motorer, kombinert med en integrert eller ekstern variabel frekvensomformer, oppfyller med god margin alle lovkravene for motoreffektivitet. Tatt i betraktning at i gjennomsnitt 85% av levetidskostnadene til en vanlig pumpe er energikostnader, kan et bytte til høyeffektiv motorteknologi bety en reduksjon i levetidskostnadene på opptil 50%, samt en betydelig reduksjon i miljøpåvirkningen.

Våre løsninger er designet spesielt for vann og avløp (VA), og alle komponenter er hel-integrert fra begynnelsen. Vår kunnskap sammen med våre produkter sikrer en kostnadseffektiv infrastruktur for ditt vann- og avløpssystem (VA). Våre igangkjøringsavtaler sikrer korrekt installasjon, og vedlikeholdsavtaler dekker alle forhold som spenner fra rutinemessig vedlikehold til reservedeler og pumpevurderinger.