Orkland Klima- og kuldeteknikk er en del av konsernet Orkland Energi. Vi har en sterk lokal forankring og stort engasjement for lokalsamfunnet vårt. Det kommer alle som bor her til fordel. Overskuddet fra vår virksomhet går tilbake til lokalsamfunnet, enten som utbytte til kommunen, eller som støtte til idrett og frivillighet. Vi er stolte sponsorer av flere lokale lag og initiativer.