Orkland Klima og Kuldeteknikk er en totalleverandør av kjøle- og fryserom, kjøle- og frysedisker, komplette kjøletorg med mere til bedriftsmarkedet i Midt-Norge. Ønsker du en komplett kvalitetsløsning for kjøl eller frys, har du en pålitelig partner i oss. Vi tilbyr også våre kunder gunstige serviceavtaler på nye og eksisterende kjøle- og fryseanlegg.

Komplette løsninger for kjøl og frys

Orkland Klima og Kuldeteknikk kan prosjektere en komplett kjøleløsning og bistå gjennom hele anskaffelsesprosessen. Vi leverer både prefabrikkerte kjøle- og fryserom og spesialtilpassede anlegg, og vi kan gjøre ombygginger av eksisterende løsninger. Vi har erfaring med å levere anlegg til eksempelvis lager, slakterier, grossister og næringsmiddelindustri. Dessuten leverer vi kjøledisker, kjølekabinett, frysedisker og frysekabinett til dagligvarehandelen. Vi håndterer også private kjøleromsaggregat.

Energi- og klimasmart kjøl og frys

Vi velger energi- og klimasmart teknologi til våre kjøleløsninger. Vi bygger på mange års interesse og erfaring med energiøkonomisering og innovativ teknologi.

Sertifisering

Direktiv om trykkpåkjent utstyr 2014/68/EU Modul H

Orkland Klima og Kuldeteknikk er sertifisert for produksjonsledelse og leveranse av komplette systemer opptil kategori III til kulde-/klima-/varmepumpemarkedet inkludert prosjektering, innkjøp, installasjon, vedlikehold og modifikasjoner for trykkpåkjent utstyr.

EU har bestemt at fluorholdige kuldemedier (HFK-kuldemedier) skal fases ut fra kjøleanlegg. Orkland Klima og Kuldeteknikk har F-gass-sertifiserte kjøleteknikere, som kan håndtere HFK-kuldemedier og bytte dem ut med mer miljøvennlige alternativer. Vi er spesialister på transkritiske anlegg med CO2 som kuldemedium.

Leverandører

Vi er forhandler og monterer kvalitetsprodukter og anlegg innen kjøl og frys fra leverandørene Porkka, Huurre, Norcool, Danfoss og NorDisk.

Vil du vite mer om våre løsninger innen kjøle- og fryseanlegg?