Sentral godkjenning for: ORKLAND KLIMA- OG KULDETEKNIKK AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 922284032, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)


› Prosjektering av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2

› Utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3

› Educational Enterprise Approval

Godkjenningen er gyldig til 05.05.2025

Godkjent lærebedrift

Orkland Klima og Kuldeteknikk AS er medlem av Midtnorsk Opplæring AS, et flerfaglig opplæringskontor som er godkjent opplæringsbedrift
innen flere fagområder, blant annet kulde- og varmepumpemontørfaget.