Sentral godkjenning for: ORKLAND KLIMA- OG KULDETEKNIKK AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 922284032, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)


› Prosjektering av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2

› Utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3

› Educational Enterprise Approval

Godkjenningen er gyldig til 05.05.2025

Godkjent lærebedrift

Orkland Klima og Kuldeteknikk AS er medlem av Midtnorsk Opplæring AS, et flerfaglig opplæringskontor som er godkjent opplæringsbedrift innen flere fagområder, blant annet kulde- og varmepumpemontørfaget.

Orkland Klima og Kuldeteknikk er Miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har valgt Isovator som sertifiseringsorgan for EUs F-gass forordning. 

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring av fast eiendom i Norge.